Práce s kvalitativními daty. Texty podle IMRAD.

Pomáhám:  

Používám obrázky, schémata, příklady a názorné ukázky. Tak jsou i kvalitativní data srozumitelnější a pochopitelnější.

Reference