Práce s kvalitativními daty. Kódování.

Používám obrázky, schémata, příklady a názorné ukázky. Tak jsou i kvalitativní data srozumitelnější a pochopitelnější :-).

Reference