Před mnoha lety jsem začala tvořit rešerše. Od té doby rešerše dělám, buď pro klienty nebo i sama pro sebe. Rešerše vnímám jako velmi užitečného (ale ne vždy doceněného) pomocníka. Rešerše umožňují se rychle zorientovat, mít přehled, vnímat více souvislostí. Začínat tam, kde ostatní skončili a nevymýšlet znovu kolo. Co rešerše je? Proč ji mít než se pustíte do výzkumu? V čem je užitečná? O tom je tento článek.

Co to rešerše je? 

Obecně je rešerše souhrn informací na dané téma. Jde o to, že díky rešerši máte zhuštěné informace z mnoha zdrojů v přehledném formátu.

To umožňuje se během velmi krátké doby seznámit se širokým záběrem poznatků z dané oblasti. Rešerši je dobré udělat v okamžiku, kdy vás napadne myšlenka na realizaci nějakého výzkumu (v podstatě je jedno, zda se jedná o náš vlastní výzkum nebo vysokoškolskou práci).

Díky rešerši zjistíte:

~ Dostupnost a vhodnost literárních zdrojů pro vaši práci

Odhalíte, jak jste na tom se s přístupem k literatuře. Je jí dost a obsahuje vhodné zdroje, ze kterých můžete čerpat?  

Někdy se ukáže, že zdrojů literatury je k vašemu zdrojů málo a jsou těžko dostupné. Je to zjištění, které vám umožní si jinak nebo lépe vymezit téma vašeho výzkumu. Je dobře, že jste na to přišli hned na „startu“. Někdy se setkávám i s tím, že k tomuto zjištění až dojde v polovině práce a studenti se pokouší si téma změnit dodatečně. Proto je opravdu dobré udělat si rešerši hned, jakmile začnete o tématu uvažovat.

Můžete taky zjistit, že literatury je dost a je pro vás dostupná. Skvělé!

Ideální je, pokud zjistíte, že vás studování tématu baví. Můžete to vnímat jako znamení, že máte dobře vybrané téma

~ Jak probíhaly výzkumy jiných výzkumníků

Rešerše vám taky umožní poznat způsob, jak bádali už ti před vámi. Tyto informace vám mohou pomoci nastavit váš výzkum

~ Co zkoumali výzkumníci před vámi, jakých souvislostí si všímali a co už zjistili

Je důležité si všímat, co zkoumali výzkumníci před vámi, které souvislosti je zajímali a co už zjistili. To vám pomůže:

  • zjistit, co potřebujete vyzkoumat, aby váš výzkum byl smysluplný a přínosný;
  • lépe zformulovat své výzkumné otázky. 

A to všechno se odrazí ve vašem dotazníku nebo v otázkách vašeho rozhovoru - zeptáte se tak, že vám váš výzkum přinese odpovědi, které potřebujete znát.

To znamená si udělat: u neakademických výzkumů minimálně jednoduchou rešerši; pro bakalářské a magisterské práce humanitních oborů důkladné vymezení pojmů v teoretické části práce - výchozím bodem je právě často rešerše nebo i literární přehledová studie).

Rešerše je tedy pomocníkem, který vám může hodně pomoct. Určitě to není ztráta času - naopak: může vám ušetřit několik oklik a slepých uliček.

 

 

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů