Často mě oslovují klientky, které potřebují pomoci se zpracováním kvalitativních dat – s kódováním. Stává se, že kódování kvalitativních dat je takový strašák, že si někdy radši vybereme dotazníkové šetření, i když by se nám lépe hodilo porozumění a pochopení kvalitativního výzkumu. Tento článek vám kódování pomůže pochopit a lehce vás do kódování uvede. Bude se vám hodit, pokud potřebujete pochopit své zákazníky anebo zpracováváte vysokoškolskou práci společenskovědního oboru. Půjdeme na to spolu lehkými kroky s lehkou hlavou.

Kdy je na řadě kódování?

Samotné kódování jako takové přichází na řadu v okamžiku, kdy máme vytištěné papíry s přepsanými rozhovory respondentů nebo texty s přepsanými rozhovory s respondenty v počítači. Nebo jinak posbíraná data, v našich podmínkách to bývají nejčastěji přepsané rozhovory.

Proč potřebujeme kódovat?

Kódovat potřebujeme, protože chceme, aby na základě přepsaných rozhovorů vznikla teorie. 

Můžeme si to představit i takto: 

  • Texty s přepsanými rozhovory s respondenty jsou neprobádaná krajina.
  • Kódy jsou značky, které vám pomůžou najít cestu k cíli.
  • Cílem je najít odpovědi, na to, na co ptáte. A vytyčit cestu neprobádanou krajinou vám právě pomůžou kódy (značky).
  • Díky nim zjistíme, kde všude se v textech objevuje informace, kterou potřebujeme a tu si prostě okódujeme (označkujeme).
  • Kódy klidně vnímejme jako turistické značky – taky nám ukazují cestu k našemu (vysněnému) cíli. Můžeme si to zkusit představit jako dobrodružnou cestu, naše téma nás přece zajímá. Potřebujeme se tím jenom proklestit s pomocí kódu :-).

A jak to probíhá v praxi?

  • Kódování v praxi probíhá tak, že velmi pozorně pročítáme texty s přepsanými rozhovory  a hledáváme informace tak, abychom jim postupně přiřazovali kódy.
  • Kódy vytvoříme podle vlastního vnímání a cítění a v souladu s výzkumnými otázkami.

Například nám respondent při rozhovoru při rozhovoru řekne: „Ráno se většinou jdu nasnídat a pak si vyčistím zuby."  Této větě můžeme přiřadit kód "ranní návyky".

V textu pak hledáme všechna místa, kde respondent nějakým způsobem vyjádřil ke svým ranním návykům: "Alespoň ob den ráno cvičím". Když takové místo najdeme, označíme si je naším kódem "ranní návyky". S tím pak dál a dál pracujeme. 

Přečtěte si taky:

Část uvedeného příkladu je použita z: Wikipedie o kódování a Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016. 444 s. ISBN 978-80-262-0928-9.  

Photo by Thought Catalog on Unsplash

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů