V září 2017 předala Grantová agentura České republiky ceny za nejlepší výzkum. V reportáži byl několikrát zmiňován pojem přínos výzkumu. Na přínos se mě někdy ptají klientky a tak tento článek bude o přínosu zkoumání. Přínos zkoumání je totiž důležitý i pro nás, v našich podmínkách, ať už řešíme náš marketingový výzkum vlastními silami nebo píšeme po nocích vysokoškolskou práci.

Než se pustíme do zkoumání, měli bychom znát přínos našeho zkoumání. Ptejme se: K čemu je vlastně dobré to, co zkoumáme?  Co přinese náš výzkum ostatním, co přinese nám? 

Přínos výzkumného šetření:

"Optická firma se stovkou provozoven si například může přát zjistit, kolik z jejích zákazníků má modré oči. Získání takové informace samozřejmě není technické obtížné. Vzniká však oprávněná otázka, co s touto informací dělat.

Optici v jednotlivých provozovnách mohou tento čas pravděpodobně využít k užitečnější práci nebo k tomu, aby se ptali na užitečnější otázky, které mohou poskytnout důležité poznatky pro přijetí okamžitých opatření."

Náš výzkum by měl mít potenciál přinést nové poznatky. Poznatky, které budou užitečné - pro ostatní, pro obor kterému se věnujeme, pro nás.

Vědomí přínosu má obrovský smysl i pro nás samotné. Když víme, k čemu je vlastně dobré to, co zkoumáme - tak nás to motivuje, vede, lépe se nám zkoumá.

Mimo jiné to pomáhá taky překonat okamžiky, kdy máme všeho plné zuby a nejradši bychom, s diplomkou, bakalářkou, rigorózní prací anebo poznáváním přání našich zákazníků, praštili nejradši do kouta :-).

 

_______________________________

Citát je použit z: MAJARO, Simon. Základy marketingu. Edited by Stanislav Jurnečka. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 308 s. ISBN 8071692972.

Photo by Manu Camargo on Unsplash

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů