V praxi se někdy setkávám s tím, že výzkum se v podstatě rovná čísla, dotazník a „koláčový graf“. To vede k tomu, že volíme právě tento typ výzkumu, i když našim účelům by se lépe hodil výzkum kvalitativní: porozumění za pomocí slov a vnímání a pochopení toho, co potřebujeme znát. A někdy je to přesně naopak. Držíme se zuby-nehty kvalitativního výzkumu a trváme na to, že budeme dělat rozhovory.  Někdy mi klienti říkají: „V kvantitativním výzkumu se trochu orientuji, v kvalitativním vůbec. Potřebuji do toho uvést.“ Jak se v tom vyznat; co se stane, když místo rozhovoru uděláme dotazník a jak si dobře vybrat, o tom je tento článek.

Kvantitativní, kvalitativní výzkum - jak se v nich dobře vyznáte?

  • Kvantitavní výzkum se snaží klasifikovat, počítat nebo měřit. Odpovídá zejména na otázku:  Kolik? (z lat. quantum, kolik?) 
  • Kvalitativní výzkum chce porozumět lidem v různých situacích, pochopit je. Kvalitativní výzkum potřebujeme, když chceme porozumět tomu, co potřebuje naše cílová skupina. Kvalitativní výzkum použijeme, když chceme pochopit našeho zákazníka.        

Liší se tím, jaké výzkumné nástroje používají:

  • Kvantitativní výzkum používá často dotazník.
  • Kvalitativní  výzkum používá často rozhovor, pozorování, studium dokumentů.

Liší se tím, jak vypadá výstup:

  • Výstupem kvantitativního výzkumu jsou grafy a tabulky.
  • Výstupem kvalitativního výzkumu jsou poznatky ve formě slov, citací nebo obrázků, schémat, myšlenkových map.

Kdy a jak se rozhodnout pro volbu strategie – moje zkušenosti:
Není dobré si na začátku říct, jdu do dotazníku nebo do rozhovoru. 
Když volíme mezi kvalitativním nebo kvantitativním výzkumem, zkusme se ptát: 
- to, co chci znát: potřebuji měřit, počítat nebo něčemu porozumět, něco pochopit?

Ale přiznám se, měla jsem to ale taky tak nějak 😊:
V praxi jsem se nejdříve věnovala dotazníkovým šetřením, anketám a měla jsem to nastavené tak, že když zkoumat - tak dotazníky. To, že dotazníky nejsou vždy dobrá volba, jsem zjistila, když jsem zkoumala, jak vnímají senioři své potíže a jaké si v souvislosti se svými potížemi vybírají služby.

Dotazníkové šetření dotazníkové šetření by nepřineslo odpovědi na otázky, které jsem potřebovala znát. Prostě bych zjistila něco úplně jiného, než bylo potřeba. To je problém, pokud se potřebujeme na základě našeho výzkumu rozhodovat a přijímat prospěšná opatření.

Bylo tedy potřeba zvolit jinou výzkumnou strategii – udělat kvalitativní výzkum. To byl začátek mých zkušeností s kvalitativním výzkumem, které jsem pak dále rozvíjela. Díky tomu mám zkušenosti s kvantitativním i kvalitativním výzkumem a díky tomu mohu pomoci dnes mým klientům s jejich projekty.

Díky tomu dnes říkám:
Výzkum není jen koláčový graf a dotazník. Nebo jen rozhovor. Na všechno nelze odpovědět čísly nebo naopak jen slovy a obrázky. Někdy je potřeba vybrat si číselné vyjádření a jindy je potřeba volit porozumění a slova.

Photo by Thought Catalog on Unsplash
Photo by Green Chameleon on Unsplash

 
 
 

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů