Někdy mi klienti říkají: „V kvantitativním výzkumu se trochu orientuji, v kvalitativním vůbec. Potřebuji do toho uvést." A taky Vaše další dotazy se týkají kvalitativního výzkumu. Jedna z otázek, na kterou u mě hledáte odpověď, je: "kolik dotazovaných potřebuji v kvalitativním výzkumu"? Tento článek vám na to odpoví.

Máme tedy otázku: "Kolik dotazovaných potřebuji v kvalitativním výzkumu"?

  • Když hledáme v literatuře nebo na internetu, zjistíme, že neexistuje obecná shoda ohledně ideální velikosti vzorku pro kvalitativní výzkum. 
  • V kvalitativním výzkumu je důležité porozumění, pochopení. Podle "grounded theory" - zakotvené teorie je zkoumání u konce tehdy, když je dosaženo nasycení tzv. saturace. Tato saturace znamená, že už další odpovědi nepřispívají k lepšímu porozumění, pochopení. Naše další zdroje dat nám nepřináší další informace - to je bod, kdy dochází k teoretickému nasycení.
  • Saturace je prostě okamžik, kdy hledání dalších informací se už stává marným, protože se opakují stále stejné odpovědi

A máte další otázku: "A kolik jich teda potřebuji pro nasycení?" :-)

Záleží na Vašem výzkumném problému, který zkoumáte. Je dost zavádějící nahazovat dopředu nějaká čísla, v hlavě se pak udělá škatulka a snažíme se držet tohoto čísla, i kdybychom účastníků potřebovali více nebo méně.

Znám výzkumy, kde počet participantů přesáhl 150 a jiné, kde jich potřebovali 10. Kolik účastníků bude potřebovat pro nasycení, můžeme zkusit odhadnout tak, že si uděláme rešerši

Díky rešerši můžeme zjistit, kdy došlo k nasycení u podobných typů výzkumu jako je ten náš. 

Z mých terénních poznámek: 

  • V kvalitativním výzkumu je potřeba být otevřený - pokud nám noví účastníci poskytují nové důležité poznatky, ptáme se a sbíráme odpovědi dál.  
  • Velmi důležité je, koho se ptáme, někdy můžeme dostat odpovědi, dosáhnout saturace relativně brzy. (Pozn. moje zkušenost je ale taková, že pokud se nám odpovědi nelíbí, máme sklony hledat a ptát se dál ve snaze, že další odpovědi pro nás mohou být lepší, přijatelnější a mohou se nám více líbit :-).
  • Je dobré si dělat terénní poznámky. Někdy mohou být pro nás hodně důležité, mohou být důležité pro pochopení, doplnění toho, co nám naši účastníci říkají.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů