Co, když potřebujete pomoci s kódováním a zároveň potřebujete práci odevzdat do 3 dnů, jednoho týdne, čtrnácti dnů. Čas nás tlačí všechny, ale u kódování právě není dost dobře možné dostat výsledky do tří dnů nebo čtrnácti dnů. Protože se situace opakuje velmi často a vaše potíže jsou podobné, rozhodla jsem se, že o tom napíšu článek. V tomto článku najdete odpovědi na tyto otázky: Kolik času potřebujete na kódování kvalitativních dat? Co se mi osvědčilo? Co je vlastně cílem zpracování kvalitativních dat? Víte o všech krocích, které musíte udělat než dostanete kapitolu "Výsledky"? A jaký je rozdíl mezi kapitolou "Výsledky" a kapitolou "Diskuze"? 

  • Je to jako chodit v botách jiných lidí. 

Kvalitativní výzkum je o porozumění, pochopení, o vhledu do reality našich dotazovaných. Je to jako si obout boty dotazovaných a chodit v nich. Z toho vyplývá, že čím déle a lépe znáte Vaši cílovou skupinu, tím rychleji pracujete, kódujete, třídíte, interpretujete. Doslova ji znáte "jako svoje boty". Odhalujete hlubší vrstvy, máte větší vhled do problematiky, prostě to jde rychleji. Pokud pracujete s úplně "novými "dotazovanými, trvá to déle. Je to nové dobrodružství, to máme rádi (alespoň já určitě :-)), ale trvá to déle. Pokud spěcháte, nestíháte, volte takovou skupinu dotazovaných, které dobře znáte.

  • Šťastné výzkumné otázky.

"Kvalitativní analýza dat je uměním zpracovat data smysluplným a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou otázku." Jan Hendl

Našim cílem je zpracovat data smysluplným, užitečným způsobem a nalézt odpovědi na položenou výzkumnou otázku. Nic víc, nic míň. Proto nikdy nesmíte v průběhu analýzy zapomenout své výzkumné otázky. Je to jako v Petrovi Panovi, kdy si Petr Pan musí vzpomenout na svou šťastnou myšlenku. Pravidlo: vzpomeňte si na své výzkumné otázky a udržte je v mysli po celou dobu analýzy. Stává se, že trvá dlouho než se s klientem dopátráme, jak zní výzkumné otázky. Než začnete s analýzou dat, podívejte se znovu do lejster, které jste kdysi sepisovali. Vypište si otázky na velký papír, nalepte si otázky na papíře na stěnu nad počítač. Nebo si je dejte do peněženky. Čtěte rozhovory s vědomím těchto otázek. Tak najdete odpovědi, zpracujete data a naplníte poznávací cíl práce.

  • A kolik času teda potřebuji na kódování?

Kódování se často používá jako synonymum pro zpracování kvalitativních dat. Není to tak. Občas cítím z klientů smutek, když vyjmenovávám fáze, kterými je potřeba projít, aby se dostali ke čtivě a přehledně zpracované kapitole "Výsledky".

Při analýze dat potřebujete udělat tyto kroky: 1) rozhovory si pozorně a důkladně přečíst, 2) kódovat data, 3) třídit data, 4) pochopit, porozumět, odhalit různé vrstvy, aspekty, vidět souvislosti, 5) data interpretovat 6) pohrát si s textem, který píšeme do kapitoly "výsledky".

Někdy tyto fáze nejdou úplně striktně od sebe oddělit, někdy se vracíme, někdy jsme skoro "jasnovidní". Je však dobré si na každou tuto část si nechat minimálně týden až 10 dnů. Popisuji postup při otevřeném kódování, při použití způsobu tužka-papír, word, excel, když máme do 10 dotazovaných. Axiální, selektivní kódování představují další týdny!

Proč tolik času? Já osobně raději pracuji po menších částech, nikdy se mi dobrou kvalitativní analýzu nepodařilo udělat na jeden zátah, ani to nezkouším. Raději si podtrhávám při cestě vlakem, pak si to "nechám sednout", nechám si mezery. Nikoho nelze pochopit na povel. Vrstvy se odhalují pomalu. Často to pochopíme v okamžiku, kdy to nejméně čekáme, třeba ve sprše :-).

  • Kapitola "Diskuze" je až další kapitola, kterou potřebujete napsat.

Co má být v kapitole "Diskuze" je jeden z velmi častých dotazů, na co se mě ptáte. Prezentace výsledků je v práci popsána v kapitole "Výsledky". Účelem kapitoly "Diskuse" je interpretovat a popsat význam vašich zjištění ve světle toho, co již bylo známo o zkoumaném výzkumném problému. Znamená to, že to co jste zjistili vy, "porovnáte" s tím, co o tom říká odborná literatura. Proto je důležité mít načtenou literaturu, vědět o výzkumech, které mají nějakou souvislost s vaším výzkumem. Pro nás, pracující pod knutou času ;-), je důležité vědět, že na tuhle kapitolu budeme potřebovat další čas. 

Ačkoliv článek možná působí trochu depresivně, deprese není na místě. Kvalitativní výzkum je krásný! Jak říká můj oblíbený citát:

"Všude, kam se v kdy v životě hneš, sbírej příběhy. ... Ptej se všude a pořád se ptej. Diktafon měj u sebe."  Molly Andrews in Rad Bandit 

 

Photo by Meg Kannan on Unsplash