Pracuji na zakázce zpracování dat. Je to dílčí zakázka a nepodílela jsem se na tvorbě otázek. Právě při zpracovávání dat vycházejí na povrch nedostatky, které vznikly při tvorbě otázek. Je to moment, kdy se na mně klienti obracejí zklamaní: odpovědi se vůbec netýkají toho, co potřebovali zjistit! V tomto článku popíšu 3 z chyb při tvorbě otázek do dotazníku, které se objeví často až při zpracování dat. Je fajn o nich vědět, můžete se tak vyhnout rozčarování z výsledku vašeho průzkumu.

3 tipy pro dobrý dotazník

1) Na délce dotazníku záleží!

Důležité je vědět, že s délkou dotazníků klesá ochota respondentů odpovídat! Za příliš dlouhé dotazníky může nejspíš naše výzkumnická zvědavost: možnost dozvědět něco navíc svádí a láká: přihodit si do dotazníku otázku, která zajímá nás osobně, ale s výzkumem nesouvisí. To jsou takové otázky, kdy potřebujeme zjistit něco k problematice pěstování bazalky a mimo jiné se zeptáme respondenta na číslo jeho bot. Otázky, které se týkají něčeho jiného než potřebujeme zjistit, jsou zbytečné, ale taky překáží. U velmi dlouhých dotazníků dochází respondentům trpělivost a zůstávají nevyplněné nejen otázky, ale také celé otazníky.

2) Je fajn říct, jak potřebujete, aby vypadala odpověď.

V dotazníku se vyplatí dát instrukce, jak potřebujete, aby vypadala odpověď.

V jednom dotazníkovém šetření byla uvedena otázka: "Jaké by měly být priority rozvoje naší firmy?"

U této otázky chyběla instrukce, jak na otázku odpovědět: např. zaškrtněte pouze 3 možnosti. Spousta respondentů označila naprosto všechny možnosti, které otázka nabízela - důležité je přece všechno. Bohužel se to ukázalo až při zpracování dat, když byly všechny dotazníky vyplněné. U této otázky se nepodařilo zjistit, co vedení firmy potřebovalo znát.

3) Otázku položte tak, aby měl respondent šanci na ni odpovědět tak, jak si to myslí.

Někdy se stane, že na otázku při nejlepší vůli nelze odpovědět. Třeba proto, že odpověď neobsahuje všechny možnosti. Tady předpokládám, že vaším cílem je zjistit to, co si respondenti opravdu myslí a nechcete výzkum"přiohnout". Je fajn zkontrolovat, zda možnosti pod otázkou zahrnují opravdu všechny varianty. 

Příkladem je otázka: "Kudy by měla vést nová stezka?"
1) Podél trati
2) Podél hlavní silnice
Spousta respondentů v dotazníkovém šetření dopsala vedle předepsaných odpovědí: podél řeky. Prostě nabídka odpovědí nezahrnovala všechny možnosti a neobsahovala ani možnost: "Napište jiné: _______________.  Někteří dotazovaní to vepsali vedle, ale nevíme, jestli to tak udělali všichni. Otázka nepřinesla potřebné odpovědi.

Co s tím?

Nejlépe je k tvorbě otázek přistupovat s vědomím, že tvorba otázek je u výzkumu až několikátý krok v pořadí: tvorbě otázek předchází formulace výzkumné otázky, cílů průzkumu.  Často je to ale v praxi jinak, často se začíná právě od dotazníku. Zkrátka šedivá je teorie, zelený strom života. 

Pokud už tedy máte otázky do výzkumu, nechte si vyplnit zkušebně pár dotazníků svými respondenty - prostě otestujte, jestli to funguje. Udělejte si tzv. předvýzkum.  Zastavte se v tomto momentu. Zkuste si cvičně pár dotazníků zpracovat a vyhodnotit. To vám pomůže objevit případné nesrovnalosti v otázkách. Zároveň je čas ještě výzkum zastavit, opravit otázky, poradit se a ptát se dobře: aby otázky přinášely odpovědi na to, co potřebujete vědět.

A anketní otázka pro Vás:

otázky do dotazníku
                                                                                                       
Photo by Emily Morter on Unsplash

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů