V praxi se někdy setkávám s tím, že výzkum se v podstatě rovná čísla, dotazník a „koláčový graf“. To vede k tomu, že volíme právě tento typ výzkumu, i když našim účelům by se lépe hodil výzkum kvalitativní: porozumění za pomocí slov a vnímání a pochopení toho, co potřebujeme znát. A někdy je to přesně naopak. Držíme se zuby-nehty kvalitativního výzkumu a trváme na to, že budeme dělat rozhovory.  Někdy mi klienti říkají: „V kvantitativním výzkumu se trochu orientuji, v kvalitativním vůbec. Potřebuji do toho uvést.“ Jak se v tom vyznat; co se stane, když místo rozhovoru uděláme dotazník a jak si dobře vybrat, o tom je tento článek.

Číst dál...

Pracuji na zakázce zpracování dat. Je to dílčí zakázka a nepodílela jsem se na tvorbě otázek. Právě při zpracovávání dat vycházejí na povrch nedostatky, které vznikly při tvorbě otázek. Je to moment, kdy se na mně klienti obracejí zklamaní: odpovědi se vůbec netýkají toho, co potřebovali zjistit! V tomto článku popíšu 3 z chyb při tvorbě otázek do dotazníku, které se objeví často až při zpracování dat. Je fajn o nich vědět, můžete se tak vyhnout rozčarování z výsledku vašeho průzkumu.

Číst dál...

Ve spoustě informací je lehké se utopit. Zdá se nám, že informací je moc a všechno je hodně složité. Někdy to vede k tomu, že to radši vzdáme než se s tím trápit. Právě u výzkumu se setkáváme se spoustou informací, ve kterých je možné zabloudit. Ptala jsem se: jak nejlépe pomoci klientům se zorientovat v záplavě informací, lépe vnímat souvislosti, neztratit pověstnou nit? Odpověď: tady pomohou myšlenkové mapy. Můžeme si nakreslit to, v čem se nemůžete vyznat. 

Číst dál...

V září 2017 předala Grantová agentura České republiky ceny za nejlepší výzkum. V reportáži byl několikrát zmiňován pojem přínos výzkumu. Na přínos se mě někdy ptají klientky a tak tento článek bude o přínosu zkoumání. Přínos zkoumání je totiž důležitý i pro nás, v našich podmínkách, ať už řešíme náš marketingový výzkum vlastními silami nebo píšeme po nocích vysokoškolskou práci.

Číst dál...

Často mě oslovují klientky, které potřebují pomoci se zpracováním kvalitativních dat – s kódováním. Stává se, že kódování kvalitativních dat je takový strašák, že si někdy radši vybereme dotazníkové šetření, i když by se nám lépe hodilo porozumění a pochopení kvalitativního výzkumu. Tento článek vám kódování pomůže pochopit a lehce vás do kódování uvede. Bude se vám hodit, pokud potřebujete pochopit své zákazníky anebo zpracováváte vysokoškolskou práci společenskovědního oboru. Půjdeme na to spolu lehkými kroky s lehkou hlavou.

Číst dál...

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů