Všude, kam se v kdy v životě hneš, sbírej příběhy. I když s nimi potom nic neuděláš, ptej se všude a pořád se ptej. Diktafon měj u sebe.  Molly Andrews in Rad Bandit 

"Všechno - úplně všechno, čeho si kolem sebe všímáte, má svůj význam. Jinými slovy - že si všímáte něčeho víc, něčeho méně a něčeho vůbec má svou příčinu. Vtip spočívá v tom, vědět, na kterou otázku takto získané informace odpovídají."   Laura Dayová

"Vidíš, problém v životě není v dostávání odpovědí. Problém je v identifikaci tvých současných otázek. Jakmile určíš své otázky správně, odpovědi už vždycky přijdou. "   James Redfield

"Pro výzkum je důležitá znalost základních metodologických pravidel a výzkumnická praxe: Filozofové vědy a specializovaní metodologové nemají praktické zkušenosti s empirickým výzkumem, nemají korekci praxí. Opačným extrémem je výzkumník jednostranně vyzdvihující zkušenosti z mnoha výzkumů a zatracující jakékoliv zobecnění výzkumných zkušeností do pravidel a pouček. Takový “nepoučený výzkumnický praktik či “badatelský kutil” ztratí spoustu času objevováním zásad, které nalezli a formulovali do výzkumných pouček a výzkumných pravidel jeho předchůdci." Martin Žižlavský 

"Mentální mapy jsou vynikající pomůckou pro psaní dobře strukturovaných esejů jdoucích k jádru věci. Díky mentálním mapám uvidíte svou argumentaci jako celek a budete moct objektivně zhodnotit, zda jsou vaše argumenty logické a zda jsou logicky dobře uspořádány. Mentální mapa vám nejen pomůže naplánovat si, co napíšete, ale dobře vám poslouží i při samotném psaní – nestále se k ní můžete vracet a ověřovat si, zda jste se neodchýlili z cesty."  Tony Buzan

"Dobrá otázka je poloviční odpověď."  Marek Malý


"Vědecko-výzkumná činnost na kterékoliv úrovni (počínaje pregraduálními pracemi studentů, přes doktorské disertace  až po vědeckou práci na vysokých školách a ve specializovaných výzkumných ústavech) se na počátku výzkumu neobejde bez důkladného zmapování toho, co už bylo v dané oblasti vykonáno." 
Jiří Mareš

"Kvalitativní analýza dat je uměním zpracovat data smysluplným a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou otázku."
Jan Hendl

"Kvalitativní výzkumník:
Mnoho lidí je dnes znuděno svou prací a jsou....
Kvantitavní výzkumník (přerušuje): Jací jsou to lidé, kolik jich je, jak dlouho
mají takové pocity, odkud jsou...
Kvalitativní výzkumník: Zapomeň na to." 
John Van Mahnen In Miroslav Disman

"Většina těch, kdo hledají místo a nenajdou práci svých snů, neselhává proto, že by jim chyběly informace o trhu práce. Postrádají informace o sobě samých." Dick Bolles

 

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů