Ve práci čerpám ze své znalosti metodologie výzkumu a analýzy dat získané na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a ze své výzkumnické praxe. 

Postupem času mě začali oslovovat lidé okolo, abych jim pomohla právě s jejich výzkumem. Od roku konce 2015 nabízím své služby samovýzkumníkům, jsou to ti, kteří realizují výzkum a analyzují data vlastními silami. Potřebují pomoci. Realizace, byť malých, výzkumných šetření bez znalosti metodologie výzkumu, analýzy dat a výzkumnické praxe je obtížná, ne-li nemožná.

Mám zkušenosti s oběma typy výzkumů. V praxi jsem se nejdříve řešila projekty s kvantitativní výzkumnou strategií (od roku 2002). Nyní se specializuji se na kvalitativní výzkum, který hledá porozumění, pochopení daného problému. Je potřeba najít vhled. Výzkumník by měl být otevřený přicházejícím odpovědím. Tím je kvalitativní výzkum velmi zajímavý... a krásný. V praxi jsem se s kvalitativním výzkumem poprvé potkala při zpracování diplomové práce (rok 2009).

Mám zkušenosti se všemi fázemi výzkumného procesu. Dodržuji etické principy výzkumníka.

Baví mě myšlenkové mapy, vytváření schémat a diagramů. Mám ráda atmosféru knihoven. To se dobře hodí v mé práci :-).

Podrobný přehled vzdělání a absolvovaných kurzů mám uveden na svém profilu na linkedin.com/in/fejtkova.

 

 

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů