Ve práci čerpám ze své znalosti metodologie výzkumu a analýzy dat získané na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
V praxi jsem se s kvalitativním výzkumem poprvé potkala při zpracování diplomové práce (rok 2009).

Postupem času mě začali oslovovat lidé okolo, abych jim pomohla právě s jejich kvalitativním výzkumem, nejčastěji potřebují pomoct s kódováním. Dá se říct, že práce s kvalitativními daty mě chytla a už nepustila :-). V poslední době se věnuji právě analýze kvalitativních dat. 

Kvalitativní výzkum hledá porozumění, pochopení daného problému. Je potřeba najít vhled. Výzkumník by měl být otevřený přicházejícím odpovědím. Tím je kvalitativní výzkum velmi zajímavý. Mám zkušenosti se všemi fázemi výzkumného procesu. Dodržuji etické principy výzkumníka.

Baví mě myšlenkové mapy, vytváření schémat a diagramů. Mám ráda atmosféru knihoven. To se dobře hodí v mé práci :-).

Podrobný přehled vzdělání a absolvovaných kurzů mám uveden na svém profilu na linkedin.com/in/fejtkova.

 

 

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů