Ve své práci čerpám ze své znalosti metodologie výzkumu a analýzy dat získané na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Při zpracovávání diplomové práce jsem se setkala s kvalitativním výzkumem. 

Práce s kvalitativními daty mne velmi baví. Postupem času mně začali oslovovat lidé okolo, abych jim pomohla právě s jejich kvalitativním výzkumem, se zpracováním a vyhodnocením jejich dat.

Kvalitativní výzkum důležitý pro poznání toho, co potřebuje náš klient a pro hledání cesty, jak na tyto potřeby reagovat. 

Mám zkušenosti se všemi fázemi výzkumného procesu. Dodržuji etické principy výzkumníka.

Baví mě myšlenkové mapy, vytváření schémat, grafů a diagramů. Mám ráda atmosféru knihoven. Obojí se mi velmi dobře hodí v mé práci :-).

Podrobný přehled vzdělání a absolvovaných kurzů mám uveden na svém profilu na linkedin.com/in/fejtkova.

 

Reference

Paní Petra mi byla konzultantkou při realizaci kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumu je sám o sobě náročný a mohu konstatovat, že paní Petra dané problematice rozumí a je tak schopna poskytnout kvalifikovanou pomoc. Pokud potřebujete konzultanta (nejen) v oblasti metodologie, mohu paní magistru vřele doporučit.

Mgr. Magdaléna Hulová - sociální pracovnice a lektorka

 


Paní Fejtková se velmi rychle zorientovala v mém výzkumném problému a poskytla mi cenné rady a připomínky k realizaci vysokoškolské studie. Vždy zodpověděla všechny mé dotazy jasně a srozumitelně.  

Mgr. Renáta Matušů